Privātuma atruna

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi, saistībā ar www.triatel.lv mājas lapu.

 

AS "TELEKOM BALTIJA" mājas lapas www. triatel.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) apmeklētāju personas datu aizsardzību AS "TELEKOM BALTIJA" nodrošina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

AS "TELEKOM BALTIJA" ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr AS "TELEKOM BALTIJA" nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no AS "TELEKOM BALTIJA" Mājas lapas.

 

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot AS "TELEKOM BALTIJA" mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.


Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot Mājas lapas saturu un tā izvietojumu, AS "TELEKOM BALTIJA" ir tiesīga par Mājas lapas apmeklētājiem apstrādāt informāciju, kas ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas, u.c.


AS "TELEKOM BALTIJA" mājas lapā izmanto sīkdatnes (cookies), kas nodrošina Mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas AS "TELEKOM BALTIJA" Mājas lapas izmantošanas iespējas.

 

Google un Google partneru lapās tiek rādītas AS "TELEKOM BALTIJA" reklāmas un reklāmas rādīšanai tiek izmantoti sīkfaili (cookies), jo reklāma tiek rādīta balstoties uz to, ka iepriekš ar šo interneta pārlūku ir apmeklēta www.triatel.lv mājas lapa. Jūs variet atteikties no google sīkfailiem, apmeklējot Google reklāmu uzstādījumu lapu vai visu tīklu reklāmu atteikšanās lapu.